4 Partners from 3 Countries

Turkey, Austria, Romania

Read More

3 Intellectual Outputs

Open Online Courses(OOC), Open Educational Resources(OER), Online Teacher Community(OTC)

Read More

4 Multiplier Events

Workshops, Seminars

Read More

Erasmus + KA2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici

Parteneriate strategice pentru învăţământul școlar

                                                 

Obiectivul principal al proiectului este de a oferi profesorilor de matematică dezvoltarea profesională necesară pentru integrarea TIC în procesele de predare învățare. Pentru a realiza acest lucru, au fost proiectate trei rezultate – produse intelectuale: deschiderea unui curs online (OOC), realizarea de resurse educaţionale deschise (OER), şi dezvoltarea unei comunități profesionale online (OTC).

OOC, care va fi condus de HU, va fi format din trei module.

Modulul 1 – Utilizarea TIC în învăţare şi predare.

Modulul 2 – Utilizarea GeoGebra în aplicații educaționale.

Modulul 3 – Dezvoltarea de materiale educaţionale în GeoGebra.

Modulul 1 va fi pregătit de Catedra de Informatică și Tehnologii Instrucționale a Universității Hacettepe (HU), utilizând bogata lor expertiză în integrarea TIC în procesele educaționale.

Modulul 2 va fi dezvoltat de Asociația Institutul GeoGebra Botoșani (AIGB) a cărei scopuri includ dezvoltarea profesională în domeniul integrării TIC în educație, în special utilizând GeoGebra. În acest modul, profesorii vor învăţa să utilizeze GeoGebra, care este un software gratuit de matematică dinamică.

Modulul 3 va fi dezvoltat de Catedra de Educație Matematică a Universității Johannes Kepler din Linz (JKU). În modulul 3, profesorii vor afla cum să dezvolte materiale educaţionale pentru elevi folosind GeoGebra. De asemenea profesorii vor primi feedback-uri despre materialele lor, atât de la cercetători cât şi de la colegii lor.

La finalul cursului (OOC), materialele educaţionale proiectate de către profesori și revizuite de către cercetătorii JKU și AIGB, vor fi transformate apoi în resurse educaționale deschise (OER).

Cadrele didactice care vor parcurge cursul (OOC), vor putea deveni participanți activi ai Comunității online (OTC) și îndrumători ai noilor veniţi. Pe platforma online acestei comunități, profesorii își vor împărtăşi experienţele şi vor schimba între ei materiale educaționale şi planuri de lecţie de bazate pe TIC, respectiv GeoGebra, motivându-se și antrenându-se reciproc.

290 de profesori vor participa în cadrul a patru diferite ateliere de lucru sau seminarii, care vor avea loc sub titlul de Evenimente de multiplicare. Aceste ateliere vor dezbate și promova integrarea noilor tehnologii în învăţarea şi predarea matematicii. Pe scurt, ideea de bază a proiectului constă în consolidarea integrării tehnologiilor digitale în procesul de învăţare şi predare. Profesorii de matematică vor câştiga experienţă şi vor învăța mai multe despre predarea bazată pe TIC, într-un curs care beneficiază de metode inovative și cele mai moderne tehnologii.

Toate rezultatele obținute pe durata de viață a proiectului se vor menţine online și după finalizarea sa.

Fondurile proiectului: 188670 €

Durata proiectului: 2 ani

Număr proiectului: 2015-1-TR01-KA201-021561

Untitled-1