4 Partners from 3 Countries

Turkey, Austria, Romania

Read More

3 Intellectual Outputs

Open Online Courses(OOC), Open Educational Resources(OER), Online Teacher Community(OTC)

Read More

4 Multiplier Events

Workshops, Seminars

Read More

Erasmus + KA2 Ana Eylem 2

Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği

Okul Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar

Bu projenin ana amacı matematik öğretmenlerine  Bilgi İletişim Teknolojilerini  (BİT) derslerine  entegre edebilmeleri için  mesleki gelişim sağlamaktır. Bu bağlamda fikri üç çıktı planlanmıştır: Açık Çevrimiçi Ders (Open Online Course – OOC), Açık Eğitim Kaynakları (Open Educational Resources – OER), Çevrimiçi Öğretmen Topluluğu (Online Teacher Community – OTC). 

3 modül  olarak tasarlanan OOC Hacettepe Üniversitesi’nin liderliğinde üretilecektir. 

Modül 1 – Öğrenme ve Öğretmeye BİT entegrasyonu

Modül 2 – Geogebra’yı kullanma

Modül 3 – Geogebra’da eğitim materyali geliştirme 

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümü Bilgi İletişim Teknolojilerinin eğitime entegrasyonundaki uzmanlığını kullanarak Modül 1’i oluşturacaktır. 

Modul 2’yi, hedeflerinden biri GeoGebra’yı öğreterek mesleki gelişim fırsatları sağlamak olan Botosani GeoGebra Derneği (AGIB) hazırlayacaktır. Bu modülde GeoGebra’yı kullanma bilgi ve becerisi kazandırılacaktır. 

Modül 3   Linz Johannes Kepler Üniversitesi (JKU) Matematik Eğitimi Bölümü  tarafından hazırlanacaktır. Modül 3’te öğretmenler GeoGebra’yı kullanarak  dersleri için  nasıl eğitim materyali geliştirileceğini öğreneceklerdir. Ayrıca öğretmenler bu modülde materyalleriyle ilgili uzmanlardan ve meslektaşlarından dönüt alacaklardır. OOC sonunda öğretmenler tarafından hazırlanan eğitim materyalleri JKU ve AIGB’nın değerlendirmelerinin ardından, tüm öğretmenlerin kullanımına sunulmak üzere Açık Eğitim Kaynaklarına dönüştürülecektir. 

Açık Çevrimiçi Derse (OOC) katılan öğretmenler, sürece yeni katılanlarla birlikte Çevrimiçi Öğretmen Topluluğu’na (OTC) yönlendirileceklerdir. Bu toplulukta öğretmenler aldıkları  ders  sonucunda sınıflarında yaptıkları uygulamaları, geliştirdikleri GeoGebra öğretim materyallerini ve teknoloji destekli ders planlarını paylaşacaklardır. 

Çoğaltıcı etkinlikler kapsamında düzenlenecek çalıştay ve seminerlere toplam 290 öğretmen katılacaktır. Bu etkinlikler teknoloji ile Matematik öğretimi ve öğrenimi üzerine olacaktır. Özetle bu projenin odağında,  öğrenme ve öğretmede dijital entegrasyon becerisinin geliştirilmesi vardır. Matematik öğretmenleri BİT temelli öğretmeyi öğrenecekleri gibi  yenilikçi  methodlar ve teknoloji temelli ortamların olduğu derslerle öğrenme yaşantısı da geçireceklerdir. 

Tüm fikri çıktılar proje süresi boyunca ve proje bittikten sonrada çevirimiçi olarak sürdürülecektir. 

Project Bütçesi: 188670 €

Project Süresi : 24  ay

Hibe Sözleşme Numarası: 2015-1-TR01-KA201-021561

 

Untitled-1