Etkinlikler

Çoğaltıcı Etkinlikler

Projeyi tanıtmak ve Fikri Çıktıları geliştirmek amaçlı dört farklı Çoğaltıcı Etkinlik düzenlenecektir.

E1 :  JKU – GeoGebra Çalıştayı :JKU’nun düzenleyeceği çalıştaya 50 matematik öğretmeninin katılımı sağlanacaktır. Katılımcı öğretmenler GeoGebra’yı kullanmayı ve eğitim materyali geliştirmeyi öğreneceklerdir. Aynı zamanda  öğretmenler en son GeoGebra  kılavuz rehber ve yardım materyallerine erişebileceklerdir. Çalıştayın sonunda proje çıktıları tanıtılacaktır.

E2 : AGIB – GeoGebra Çalıştayı :AGIB’nın çalıştayına 40 matematik öğretmeni davet edilecektir. Katılımcı öğretmenler GeoGebra’da öğretim materyali geliştirmeyi öğreneceklerdir. Aynı zamanda öğretmenler en son Geogebra kılavuz rehber ve yardım materyallerine erişebileceklerdir. Çalıştayın sonunda proje çıktıları tanıtılacaktır.

E3: HÜ Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme ve Öğretmede Kullanımı: HÜ 100 matematik öğretmeni için BİT teknolojilerinin Eğitime Entegrasyonu Çalıştayı düzenleyecektir. Bu çalıştay öğretme ve öğrenmede BİT kullanımı, öğrenim öğretim sürecine BİT entegrasyonun önemi ve etkisi, sınıf içinde kullanılabilecek BİT araçlarına örnekler, Matematik derslerinde BİT kullanımına iyi örnekler içerecektir. Aynı zamanda GeoGebra kullanımı ve GeoGebra’da eğitim materyali geliştirme hakkında bir bilgilendirme olacak. Çalıştayın sonunda proje çıktıları tanıtılacaktır.

E4: Matematik Eğitiminde BİT: PEKSA tarafından BİT temelli matematik dersleri hakkında bir seminer verilecektir. Seminere öğretmenler, müdürler ve karar verici merciler dâhil 100 kişi katılacaktır. Seminerin temel amacı projenin çıktılarını tanıtmak ve mümkün olduğunca fazla öğretmenin projede yer almalarını sağlamak olacaktır.

Seminer;

  • Matematiği öğrenme ve öğretmenin önemi;
  • Matematik öğrenmedeki bariyerleri yıkacak yeni öğretim yöntemleri;
  • Örnek BİT temelli matematik dersleri;
  • Fikri çıktıları tanıtmak

üzerine olacaktır.