Partnerler

logo-hacettepeHacettepe Üniversitesi (HU): Hacettepe Üniversitesi 1954 yılında kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Bünyesinde 14 fakülte,14 Yüksek Lisans Programı, 2 uygulamalı okul, 1 konservatuar, 6 mesleki okul ve 90 araştırma merkezi barındırır. Toplam 36112 öğrenci ve 3495 akademisyen kadrosuna sahiptir.Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE)  Bölümü  Eğitim Fakültesi bünyesinde 1998 yılında kurulmuştur. Lisans programı dışında yükseklisans ve doktora programı bulunmaktadır. Bölümde 311 Lisans öğrencisi, 80 yüksek lisans ve 27 akademisyen bulunmaktadır. BÖTE bölümünün temel amacı eğitim kurumlarının gereksinim duyduğu bilgisayar ve diğer öğretim teknolojisi ürünlerinin işlevsel kullanımı için gerekli olan yöntem ve teknikleri geliştirmek, yaymak ve öğretmek, bu kurumlarda öğretmenlik yapmak isteyen bireyleri (öğretmen adaylarını) yetiştirmektir. Aynı zamanda öğrenme ve öğretme ortamlarına Bilgi iletişim Teknolojilerinin entegrasyonu ile ilgili bilimsel araştırmalar yapılmasını, bu teknolojilerin geliştirme ve uzaktan öğrenme ortamlarına entegre edilmesi, eğitim ürünlerinin ve alanda gerekli insan gücünün yetiştirilmesini amaçlar.JKU_EN_RGB_Schwarz
Johannes Kepler Universitesi, Linz (JKU): 1966 yılında kurulmuş dört fakülteden (Hukuk, Sosyal Bilimler, Ekonomi ve, İşletme, Mühendislik ve Fen Bilimleri, Tıp) oluşan Avusturya’nın en yeni üniversitelerinden biridir. JKU’da yaklaşık 16000 öğrenci ve 2000 çalışan bulunmaktadır. Geleneksel kurumların yanı sıra, diğer kişiler tarafından mali olarak desteklenen artan sayıda kurum vardır. Bünyesinde barındırdığı özel şirketler ve diğer kurumlar tarafından yönetilen yetkinlik merkezlerinin varlığı, JKU’nun  Kuzey Avusturya’nın ekonomisinde oynadığı  önemli rolü gösterir. Prof. Markus Hohenwarter tarafından yönetilen Matematik Eğitimi Bölümü (http://www.jku.at/idm) Mühendislik ve Fen Bilimler Fakültesi Bünyesinde Linz Johannes Kepler Universitesi’ndeki 10 farklı Matematik bölümünden biridir. Fakülte (uygulamalı) matematik öğrencilerine olduğu kadar sonrasında Matematik Eğitimi Bölümü personeline sağlanan ilgili programları sunar. Kayıtlı öğrencilerine lise ve dengi okullardaki matematik öğretmenleri için matematik eğitimiyle ilgili tüm dersleri ve BİT’in öğrenme-öğretmeye entegrasyonu üzerine olduğu kadar interaktif öğretim materyallerinin hazırlanması için de dersler verir. Bunun ötesinde Matematik Eğitimi Bölümü uzun yıllardır aday öğretmenlere rehberlik eden ve araştırma projelerinde aktif olarak yer alan deneyimli öğretmenlerle sıkı işbirliği içerisindedir.


p_aAsociatia Institutul GeoGebra Botosani (AIGB): Uluslararası GeoGebra Enstitüsü (International GeoGebra Institute – IGI) ile bağlantılı bir kuruluştur. AIGB üyeleri genel olarak Matematik öğretmenleri ve GeoGebra ile ilgilenen araştırmacılardan oluşur. AIGB’nin eğitim ve destek; geliştirme ve paylaşım; araştırma ve işbirliği olmak üzere üç hedefi vardır. “Eğitim ve Destek“te Mesleki gelişim fırsatları sağlamak ve koordine etmek, hem aday hem de asil öğretmenleri desteklemeyi; “Geliştirme ve Paylaşım“da Çalıştay kaynaklarını ve sınıf materyallerini geliştirme ve paylaştırmayı, dinamik matematik yazılımı GeoGebra’yı sürekli olarak geliştirme ve yaygınlaştırmayı; “Araştırma ve İşbirliği“nde Matematiği öğrenme ve öğretmeye odaklanan eğitim ve mesleki gelişim aktivitelerini iyileştirmek üzere GeoGebra ile ilişkili araştırmalar yürütmeyi; IGI, yerel GeoGebra dernekleri ve uluslararası düzeyde meslektaşlar arasında işbirliğini teşvik etmeyi amaçlar.


P_logo1Paydaş Eğitim, Kültür ve Sanat kuruluşu (PEKSA): Ülkede eğitim alanında gözlemlenen eksiklikleri telafi etmeyi amaç edinmiş, alanında uzman kişilerce kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluş eğitim konusunda bilgiyi arttırma; eğitimle ilgili bilimsel araştırmaları cesaretlendirme; eğitim sorunlarına rasyonel ve uygulanabilir çözümler sağlama ve eğitimi geliştirme ve toplum yararı için araştırmaları destekleme; toplumun sesi olma rolünü üstlenerek eğitimde alınacak kararları ihtiyatlı bir platformda yetkili mercilere iletmede ön ayak olma; ulusal ve uluslar arası projeler düzenleyip bunları hayata geçirme; üniversitelerle işbirliği içinde olarak akademisyenleri alanında uzmanlar ile bir araya getirme; ve Milli Eğitim Bakanlığı ile bu uzmanları bir araya getirme çabasındadır. Üyeleri genel olarak farklı okullardan öğretmenler, araştırmacılar, yüksek lisans öğrencileri ve eğitim araştırmasında çokça ve farklı uzmanlıkları olan diğer seçkin profesyonellerdir. Kuruluş üniversiteler ve diğer akademik kurumlardan araştırma enstitüleri, özel ve devlet ajanslarına, okul sistemlerine, test yapan şirketlere ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara kadar çeşitli düzeylerde çalışmaktadır. Araştırmalarına bağlı olarak, bilgiyi üretip yayar, metotları inceleyip ölçer ve araştırma sonuçlarının pratik uygulamasına ve çeviriye teşvik eder. PEKSA etkinliklerini eğitimi bırakmalarını önlemek, ulusal kimlikleri kadar Avrupalı kimlikleri ile de gurur duyan bilgili ve tutkulu bireylerden oluşmuş etkileşim içinde bir topluluk oluşturmak üzere köklü bir kültürel değişimi harekete geçirmek için dar gelirli, yoksul ve eğitim alanında sosyal dışlanmışlık yaşayan bireyler arasında yürütür. Dahası PEKSA kişisel gelişimlerini göz önünde bulundurarak farklı okullardan gelen yöneticileri ve öğretmenleri desteklemek için kariyer danışmanlığı, konferans verme, kişisel gelişim çalıştayları, paneller gibi aktiviteler de düzenlemektedir.