Çıktılar

Fikri çıktılar

Her biri bir ortağın liderliğinde işbirliğiyle geliştirilecek üç fikri çıktı vardır: Açık Çevrimiçi Ders (OOC), Açık Eğitim Kaynakları (OER) ve Çevrimiçi Öğretmen Topluluğu (OTC).

Fikri Çıktı 1 –  Açık Çevrimiçi Ders (OOC)-Hacettepe Üniversitesi Liderliğinde – 8 ay

Matematik öğretmenlerine bir öğrenme yönetim sistemi (ÖYS) aracılığıyla BİT’in  eğitime nasıl entegre edileceğini öğretmek amacıyla bir açık çevrimiçi ders hazırlanacaktır. Ders HÜ tarafından yönlendirilen ortaklarca tasarlanıp sağlanacaktır. Matematik öğretmenleri yenilikçi metotları ve teknolojik açıdan zengin temeli olan bu ders sayesinde deneyim kazanırlarken BİT temelli öğretimi de öğreneceklerdir. Temel videolar, diğer öğretim materyalleri, tartışma konuları ve öğrenim aktiviteleri haftalık olarak verilecektir.

8 hafta sürecek kurs üç modüle dayalı olacaktır. Modül 1; 2 hafta, Modül 2 ve 3 ise 3er hafta sürecektir.

Modül 1 – Öğrenme ve Öğretmede BİT  Kullanımı: Öğretmenler Modül 1’de sınıfta BİT kullanımının amaç ve yararını öğreneceklerdir. Modül 1 aracılığıyla BİT’in eğitime entegrasyonunun olumlu yönde algılanması sağlanmaya çalışılacaktır. Bu modül HÜ Bilgisayar Eğitimi Ve Öğretim Teknolojileri bölümü tarafından tasarlanıp yürütülecektir. HÜ bu fikri çıktı için BİT entegrasyonundaki gücünü kullanacak, AIGB ve JKU gelişim ve uygulama sürecini destekleyecektir.

Modül 2 – GeoGebra Kullanımı: Modül 2, öğretmenlerin GeoGebra kullanımını sağlamak için tasarlanacaktır. Bu modülün gelişim ve uygulama sürecini AIGB üstlenecektir.

Modül 3 – GeoGebra’da Eğitimsel Materyal Geliştirme: Öğretmenler Modül 3’te öğrencileri için eğitim materyallerini GeoGebra’yı kullanarak nasıl yapacaklarını öğrenecekler. Üçüncü modülde öğretmenler öğretim materyali geliştirecek ve bu materyaller için hem araştırmacılardan hem de akran öğretmenlerden dönüt alacaklar. Öğretmenler birinci ve ikinci modüllerden edindikleri deneyim ile materyallerini sınıflarında uygulayabilecekler. Öğretmenlerin bir takım örnekler üzerine ortak çalışma yapması ve beklenen çıktıları elde etmesi şeklinde gerçek bir entegrasyon süreci işleyecektir. Bu modül Matematik Bölümü tarafından (JKU) geliştirilip işletilecektir. JKU bu modülü uygularken Matematik eğitimindeki uzmanlıklarıyla GeoGebra’daki teknolojik tecrübelerini birleştirecek ve Hacettepe Üniversitesi de gelişim ve uygulama sürecini destekleyecektir.

Fikri Çıktı 2 – Açık Eğitim Kaynakları (OER)- JKU Liderliğinde – 4 ay

OOC Modül 3 aracılığıyla öğretmenler kendi eğitim materyallerini geliştireceklerdir. Bu modülde öğretmenlerce geliştirilen materyaller ikinci fikri çıktı bağlamında Açık Eğitim Kaynağına dönüştürülecektir. Öğretmenlerin geliştirdikleri tüm materyaller pedagojik açısından JKU tarafından, teknik açıdan AIGB açısından gözden geçirilecektir. HU ise öğretim teknolojisi açısından önerilerde bulunacaktır. O2 süreci boyunca, O1’den aktarılan tüm materyaller nitelikli bir ürüne ulaşmak amacıyla test edilecektir. Gerekirse düzeltmeler yapılacaktır. Hata barındıran materyaller elenecektir. Düzeltme süreci sonunda, kalan ürünler GeoGebraTube’e yüklenerek tüm öğretmenlerin kullanımına açılacaktır.

Fikri Çıktı 3- Çevrimiçi Öğretmen Topluluğu (OTC)- GIB Liderliğinde – 9 ay

Öğretmenler için bir Çevirimiçi Öğretmen Topluluğu oluşturulacaktır. Topluluğun üyeleri, matematik öğretmenleri ve HÜ, JKU, AGIB organizasyonlarındaki araştırmacılar olacaktır. Ayrıca AIGB ve PEKSA’nın matematik öğretmeni üyeleri ile yurtiçi ve yurtdışından yardımlaştıkları meslektaşları da ortama üye olacaklardır. Çevrimiçi Öğretmen Topluluğu web platformundaki öğretmenler çevirimiçi ders ile  kazanılan bilgi ve becerileri nasıl uygulamaya koyduklarına ilişkin paylaşımlarda bulunulacaktır. Bu topluluktaki öğretmenler ayrıca BİT Teknolojilerini entegre ettikleri  kendi deneyimlerini   paylaşacak ve bireysel gelişimlerini de sağlayacaklardır. Ayrıca geliştirdikleri teknoloji destekli ders planlarını ve GeoGebra materyallerini ortama yükleyeceklerdir. Üç proje ortağı (HU, JKU, AIGB) kurumdaki uzmanlardan dönüt alacaklardır. Öğretmenler tüm süreç boyunca diğer topluluk üyeleri ile görüş alısverisinde bulunabileceklerdir. Öneriler doğrultusunda öğretmenler uygulamalarından önce gözden geçirmeler yapacaklardır. Uygulama sonrası öğretmenler OTC de yansıma yapacaklardır. Öğretmenler teknoloji destekli  dersleriyle ilgili olarak birbirlerine destek olacak ve paylaşım yapacaklar. Farklı tartışma  başlıkları için  her bir ortak, uzmanlık alanı çerçevesinde cevap vermekten sorumlu olacaktır. Eğer disiplinlerarası bir soru olursa katılımcı kurumlardaki araştırmacılar birlikte tartışarak en uygun cevabı bulacaklardır.