Produse finale

Produse finale / intelectuale

Există trei produse intelectuale: Curs online deschis (Open Online Course / OOC), Resurse educaţionale deschise (Open Educational Resources / OER) și Comunitate de profesori online (Online Teachers Community / OTC). Acestea vor fi produse în colaborare, dar fiecare sub conducerea unuia dintre parteneri.

Output1 (O1):  Curs online deschis (OOC) – condus de partenerul HU, durata de 8 luni

Un curs online deschis va fi furnizat pentru profesorii de matematică pentru a-i învăţa cum să integreze TIC în procesul de învăţare şi predare folosindu-se de platforme online de învățare și management al învățării (Learning Management Systems / LMS). Cursul va fi proiectat sub supervizarea HU. Profesorii de matematică vor învăța predarea bazată pe TIC și în același timp, ei vor câştiga experienţa unor metode inovative utilizate într-un mediu îmbogățit cu cele mai noi tehnologii. Săptămânal, se vor prezenta videoclipuri și tutoriale, subiectele de discuţie şi activităţile de învăţare.

Cursul se va desfăşura timp de 8 săptămâni și va fi compus din trei module. Modulul 1 va dura două săptămâni, iar Modulul 2 şi Modulul 3 vor dura câte 3 saptamani fiecare.

Modulul 1- Utilizarea TIC în învăţare şi predare: În modulul 1 profesorii vor înţelege scopul şi beneficiile utilizării TIC în sala de clasă. Prin modulul 1 se va încerca promovarea unei percepţii pozitive privind integrarea TIC în educaţie, și astfel motivarea profesorilor. Acest modul va fi proiectat şi administrat de Catedra de Informatică Educaţională și Tehnologii de Instruire (CEIT) a Universității Hacettepe (HU), care dispune de o experiență excelentă în domeniul integrării TIC în educație. AIGB şi JKU vor sprijini dezvoltarea şi implementarea acestui modul.

Modulul 2 – Utilizarea GeoGebra: Modulul 2 va fi concepute astfel încât să permită profesorilor utilizarea GeoGebra în diverse aplicații. AIGB va conduce dezvoltarea şi punerea în aplicare a modulului 2.

Modulul 3 – Dezvoltarea de materiale educaţionale în GeoGebra: În modulul 3 profesorii vor învăţa cum să dezvolte materiale educaţionale pentru elevii lor utilizând GeoGebra. În al treilea modul, profesorii vor dezvolta materiale didactice şi vor primi feedback despre materialele lor, atât de la cercetător câti şi de la colegii lor profesori. Cu experienţa dobândită în primele două module, profesorii vor implementa materialele lor în sălile de clasă. Un real proces de integrare se va produce prin învățare colaborativă și pe bază de exemple, care apoi va conduce la rezultatele așteptate. Acest modul va fi dezvoltat şi derulat sub îndrumarea Catedrei de Educație Matematică a Universității Johannes Kepler din Linz (JKU). Dezvoltând acest modul, JKU vor pune în aplicare expertiza lor în educaţia matematică în combinație cu expertiza tehnică în GeoGebra. AIGB şi HU vor sprijini procesul de dezvoltare şi implementare.

Output 2 (O2): Resurse educaţionale deschise (OER) – condus de partenerul JKU, durata 4 luni

În modulul 3 – dezvoltare de materiale educaţionale în GeoGebra al cursului OOC, profesorii vor dezvolta materialele educative respective. Materialele de înaltă calitate elaborate de către profesori în acest modul vor fi transferate pe o platformă online sub formă de resurse educaţionale deschise (Output 2). Toate materialele vor fi revizuite de JKU din punct de vedere instrucțional și de AIGB din punct de vedere tehnic. HU va face sugestii privind  tehnologiile de instruire. Toate materialele realizate în această etapă vor fi supuse unei examinări atente și îndrumate către un rezultat perfect. Dacă este necesar, vor fi efectuate corecturi, iar materialele care au prea multe erori vor fi eliminate. La sfârşitul procesului de revizuire, produsul final va fi încărcat pe platforma GeoGebraTube.

Output 3 (O3): Comunitate de profesori online (OTC) – condus de partenerul AIGB, durata de 9 luni

Pe o platformă online, va fi dezvoltată o comunitate online pentru profesorii care utilizează GeoGebra ca instrument de predare – învățare. Participanţii la această comunitate vor fi profesori de matematică (sau matematică – fizică) și cercetătorii de la HU, AIGB şi JKU. Mai mult, toți profesorii membri PEKSA, AIGB, precum şi toţi profesorii din interiorul şi din afara ţării contactați în timpul activităților de diseminare vor fi incluși în această comunitate. Pe platforma web OTC, profesorii vor face schimb de idei cu privire la punerea în aplicare a cunoștințelor și competențelor dobândite prin OOC. În această comunitate profesorii vor fi încurajaţi să-și împărtăşească experienţele de integrare a TIC în procesele educative şi vor primi sprijin individual pentru dezvoltarea lor profesională. Profesorii vor posta materialele pe care le-au dezvoltat anterior, sau noi planuri de lecţie bazate pe TIC şi GeoGebra. Acestea vor primi feedback-ul de cercetătorii de la cele trei organizaţii participante (HU, JKU, AIGB). În plus, pe platforma online, profesorii vor avea posibilitatea să comenteze şi să facă sugestii despre lecţiile bazate pe TIC ale altor cadre didactice. În concordanţă cu sugestiile primite, profesorii vor avea șansa să revizuiască și să perfecționeze materialele, înainte de a le pune în aplicare la clasă. După aplicarea la clasă, profesorii vor posta reflecţiile lor în OTC, participând la discuții despre rezultatele obținute aplicând TIC ca instrument de predare – învățare. Participând la comunitatea cadrelor didactice, profesorii vor putea să-și împărtăşească opiniile, să facă schimb de materiale cu alţi colegi pe platformă, colegii profesori vor oferi feedback (peer-to-peer), profesorii se vor sprijini reciproc. În această fază, fiecare partener va fi responsabil să răspundă la întrebările legate de specialitatea lor. În cazul în care există o îndoială interdisciplinară, cercetătorii din partea organizaţiilor participante vor discuta pentru a găsi răspunsul corect.