Parteneri

logo-hacettepeUniversitatea Hacettepe (HU) care este o universitate publică a fost fondată în 1954. Ea are 14 facultăţi, 14 şcoli postuniversitare, 2 şcoli aplicate, 1 conservator, 6 şcoli profesionale şi 90 de centre de cercetare. Numărul total de studenţi este 36112, iar profesori universitari sunt 3495. Catedra de Informatică Educaţională și Tehnologii de Instruire (CEIT) a fost înfiinţată în 1998 în cadrul Facultăţii de Educaţie. Pe lângă învăţământul universitar, CEIT are programe postuniversitare de Master şi Doctorat. Departamentul are 311 studenți, 80 de masteranzi și doctoranzi, şi 27 de profesori universitari. Departamentul are scopul de a instrui studenții – viitorii profesori, care ar putea preda cursuri înrudite cu Tehnologiile Informaţiei și Comunicării în învățământul preuniversitar. De asemenea, dezvoltă programe de cercetare științifică privind utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în procesele de predare-învăţare, dezvoltarea, integrarea și difuzarea acestor tehnologii în instituţii educaţionale, dezvoltarea produselor educaţionale, precum şi formarea resurselor umane necesare în domeniu.
________________________________________

JKU_EN_RGB_SchwarzUniversitatea Johannes Kepler Linz (JKU)fondată în 1966, este una dintre cele mai tinere universităţi din Austria şi cuprinde patru facultăți (Drept, Ştiinţe Sociale, Economie şi Afaceri, Inginerie şi Ştiinţe
Naturale, Medicină). Aproximativ 16000 de studenţi participă lacursurile JKU, iar Universitatea este angajatorul a peste 2000 de oameni. În plus faţă de Institutele tradiționale, Universitatea a dezvoltat un număr mare de Institute finanţate de către terţe părţi, şi, mai recent, s-au introdus Centrele de Competenţă, care sunt proprietate privată a unor companii și alte organizații care să reflecte rolul important pe care JKU îl joacă în cadrul economiei Austriei de Sus. Catedra de Educaţie Matematică (http://www.jku.at/idm), prezidată de Prof. Markus Hohenwarter, este integrată în Facultatea de Inginerie şi Ştiinţe ale Naturii , şi este una dintre cele zece departamente de matematică ale Universității Johannes Kepler din Linz. Facultatea oferă studenţilor programe de Matematică Aplicată și Educație Matematică, acesta fiind furnizat de personalul din Departamentul de Educație Matematică. Departamentul oferă toate cursurile relevante pentru educaţia matematică studenţilor înscrişi în programul pentru calificarea ca profesori de matematică în învățământul secundar, inclusiv cursuri privind utilizarea TIC pentru învăţarea şi predare, precum şi crearea de materiale educaţionale interactive. În plus, Departamentul de Educație Matematică are o lungă tradiţie de strânsă colaborare cu profesori având experienţă de predare la clasă, care sunt implicați atât în procesul de predare de cursuri pentru viitorii profesori, precum şi activi în proiecte de cercetare.
________________________________________
p_aAsociatia Institutul GeoGebra Botosani (AIGB) este o asociaţie non-profit înregistrată în Registrul Asociațiilor din România, orașul Botoșani, înființată cu scopul de a promova activitățile Institutului Geogebra Botoșani, o organizație non-formală, afiliată la Institutul International GeoGebra (IGI). Membrii AIGB sunt profesori de matematică, fizică și TIC, interesaţi în cercetarea și promovarea metodelor de aplicare a noilor tehnologii și a GeoGebra în particular, în predarea și învățarea matematicii, fizicii și altor științe. AIGB are trei obiective, de formare inițială şi sprijin, de dezvoltare şi schimb de informații (sharing), de cercetare şi colaborare. Formarea profesională și sprijinul presupun coordonarea şi oferirea unor oportunităţi de dezvoltare profesională şi sprijin în formarea iniţială pentru profesorii în funcţie. Dezvoltarea şi schimbul de informații presupun dezvoltarea şi împărtăşirea de resurse şi materiale pentru clasă, şi continua îmbunătăţire şi extindere a software-ului de matematică dinamică GeoGebra. Cercetarea şi colaborarea presupun sprijinirea şi cercetarea efectivă a metodelor de aplicare a GeoGebra în predarea şi învăţarea matematicii, în scopul de a informa şi de a îmbunătăţi instruirea şi activităţile de dezvoltare, şi de a promova colaborarea internațională între IGI, Institutele GeoGebra locale și colegiile locale.
________________________________________
P_logo1Asociația pentru Educaţie, Cultură şi Artă Paydaş (PEKSA) este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată de specialişti recunoscuți în scopul de a compensa defectele observate în domeniul educaţiei naționale, cu sediul în orașul Zonguldac, Turcia. Organizația se străduieşte să sprijine avansarea cunoştinţelor despre educaţie, să încurajeze şi să promoveze cercetarea ştiinţifică în domeniul educaţiei și utilizarea rezultatelor pentru îmbunătăţirea educaţiei publice, precum şi furnizarea de soluții raţionale şi viabile la problemele educaționale; să funcționeze ca o platformă de mediere între autorităţile competente în educație și comunitatea locală, pentru deciziile luate în educaţie; să organizeze proiecte naţionale şi internaţionale, reale și realizabile; să reunească lumea academică cu cea a comunității locale, să faciliteze cooperarea cu universităţile şi să funcţioneze ca un pod între Ministerul Educației şi organizațiile conexe. Membrii PEKSA sunt în principal profesori de la diferite tipuri de şcoli, cercetători, masteranzi sau doctoranzi, şi alţi profesionişti distinși, cu expertiză bogată şi diversă în cercetarea din educație. Ei provin în general din universităţi şi alte instituţii academice, Institute de cercetare, agenţii federale şi de stat, sisteme şcoalare, companii de testare şi organizaţii non-profit. Ei produc şi diseminează cunoştinţe bazat pe propriile cercetări, contribuie la rafinarea metodelor și a măsurării, şi stimulează traducerea şi aplicarea în practică a rezultatelor cercetării. PEKSA efectuează activităţi cu și pentru indivizii cu venituri familiale reduse, expuși sărăciei, privării şi excluziunii sociale în domeniul educaţiei, pentru a preveni renunţarea la educaţie, pentru a activa o schimbare culturală profundă și pentru a construi o comunitate interactivă de persoane informate şi pasionate, mândre de identitatea lor naţională, cât şi Europeană. În plus, PEKSA exercita activități cum ar fi consilierea carierei, susținerea de conferinţe, ateliere de dezvoltare personală, etc. pentru a sprijini managerii educaționali şi profesorii de la diferite tipuri de şcoli în ceea ce priveşte dezvoltarea lor personală.